TSFS 2010:115
Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av spåranläggning eller fordon för tunnelbana och spårväg

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om godkännande av spåranläggningar och fordon enligt 17 och 18 §§ lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Grundform

TSFS 2010:115

I kraft 2010-08-01. PDF 57 kB