TSFS 2015:51
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alarmeringstjänst och flygräddningstjänst

Dessa föreskrifter gäller för de flygtrafikledningsenheter som utövar alarmeringstjänst för luftfart och för den som driver flygräddningscentralen.

Grundform

TSFS 2015:51

I kraft 2015-12-01. PDF 1998 KB.

Ändringar

TSFS 2015:61

I kraft 2015-12-01. PDF 29 KB.

Ändr. bilaga 9.

Till toppen