TSFS 2010:70
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern

Dessa föreskrifter gäller för fartyg på Vänern. Med Vänern förstås sjön Vänern med tillhörande hamnar.

Grundform

TSFS 2010:70

I kraft 2010-05-01. PDF 863 KB.

Ändringar

TSFS 2010:100

I kraft 2010-07-01. PDF 101 KB.

Ändr. 9 §.

Till toppen