TSVFS 1981:33
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om lämplighetsbesiktning av utryckningsfordon för transport av sjuka eller skadade

Författningen upphävd 2010-02-15 genom TSFS 2010:6

Ändringar

TSFS 2010:6

I kraft 2010-02-15. PDF 18 KB.

Upph. TSVFS 1981:33.

Till toppen