TSFS 2009:59
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om vilka uppgifter om ett fordons beskaffenhet och utrustning som ska föras in i vägtrafikregistret.

Grundform

TSFS 2009:59

I kraft 2009-07-15. PDF 967 KB.

Ändringar

TSFS 2010:5

I kraft 2010-02-15. PDF 19 KB.

Ändr. punkt 2 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.

TSFS 2010:190

I kraft 2011-01-01. PDF 116 KB.

Ändr. bilaga 1 och 2.

TSFS 2012:4

I kraft 2012-01-26. PDF 106 KB.

Upph. bilaga 2–4. ; ändr. 3–5 §§ samt bilaga 1.

TSFS 2012:110

I kraft 2012-12-08. PDF 69 KB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2015:38

I kraft 2016-01-01. PDF 77 KB.

Ändr. författningsrubrik och bilaga 1; allmänna råd.

TSFS 2017:76

I kraft 2017-07-24. PDF 478 KB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2019:1

I kraft 2019-07-01. PDF 253 KB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2019:54

I kraft 2019-09-01. PDF 474 KB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2019:63

I kraft 2019-07-01. PDF 325 KB.

Ändr. 2 §.

Till toppen