TSFS 2012:14
Transportstyrelsens föreskrifter om undantag från Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) vid provkörning

Författningen upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2015:77

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om undantag från Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7). Bestämmelserna får tillämpas vid provkörning av järnvägsfordon eller järnvägsinfrastruktur.

Grundform

TSFS 2012:14

I kraft 2012-09-10. PDF 90 kB