TSFS 2011:96
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om finsk-svensk isklass

Dessa föreskrifter innehåller tekniska krav på fartygs konstruktion, maskinstyrka och prestanda vid gång i is.

Grundform

TSFS 2011:96

I kraft 2012-01-01. PDF 1417 kB