TSFS 2011:81
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Författningen upphävd 2013-01-01 genom TSFS 2012:99

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter inom Transportstyrelsens luftfartsområde.

Grundform

TSFS 2011:81

I kraft 2012-01-01. PDF 395 kB

Ändringar

TSFS 2012:22

I kraft 2012-04-16. PDF 27 kB.

Ny 5 kap. 1 a §.