TSFS 2010:185
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Författningen upphävd 2013-01-01 genom TSFS 2012:116

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom sjöfartsområdet.

Grundform

TSFS 2010:185

I kraft 2011-01-01. PDF 258 kB

Ändringar

TSFS 2011:82

I kraft 2011-10-01. PDF 86 kB.

Ny 5 kap. 5 a § och ny rubrik före 5 kap. 5 a §.

TSFS 2011:83

I kraft 2012-01-01. PDF 260 kB.

Upph. 2 kap. 2 och 7 §§ samt 3 kap. 13 §; rubrikerna närmast före 2 kap. 7 § respektive 3 kap. 13 § utgår; ändr. 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 5, 6, 8–10, 14–16 och 20–23 §§, 3 kap. 5, 11 och 14 §§, 4 kap. 1–3 och 5 §§, 5 kap. 2 § samt att rubriken till 2 kap., rubrikerna närmast före 2 kap. 5 § respektive 2 kap. 14 §; ny 5 kap. 9 §.

TSFS 2011:121

I kraft 2012-01-01. PDF 105 kB.

Ändr. 1 kap. 2 § och 3 kap. 7 §.

TSFS 2012:39

I kraft 2012-07-01. PDF 118 kB.

Ändr. 1 kap. 2 § och 4 kap. 1 och 6 §§.