TSFS 2010:181
Transportstyrelsens föreskrifter om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage

Författningen upphävd 2013-01-01 genom TSFS 2012:113

Dessa föreskrifter ska tillämpas dels vid uttag av avgift från flygföretag som transporterar passagerare från säkerhetsgodkända flygplatser med luftfartyg som har minst 20 säten eller vars maximala startmassa är 10 ton eller mer och dels av säkerhetsgodkända flygplatser.

Grundform

TSFS 2010:181

I kraft 2011-03-01. PDF 39 kB