TSFS 2009:95
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning på fartyg

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om radioutrustning på fartyg för – svenska passagerarfartyg, – utländska passagerarfartyg på svenskt sjöterritorium, – svenska lastfartyg med bruttodräktighet om 20 och däröver, – utländska lastfartyg med en bruttodräktighet om 300 och däröver på svenskt sjöterritorium, – svenska fiskefartyg med en bruttodräktighet om 20 och däröver, – utländska fiskefartyg med en längd av 24 meter eller mer, byggda den 1 januari 1999 eller senare, på svenskt sjöterritorium, och – utländska fiskefartyg med en längd av 45 meter eller mer, byggda före den 1 januari 1999, på svenskt sjöterritorium. .

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:95

I kraft 2010-01-01. PDF 220 kB

Ändringar

TSFS 2010:16

I kraft 2010-04-01. PDF 84 kB.

Ändr. 1 kap. 12 §.

TSFS 2011:5

I kraft 2011-04-01. PDF 86 kB.

TSFS 2012:26

I kraft 2012-06-01. PDF 32 kB.

Ändr. bilaga 1 och 2.

TSFS 2012:69

I kraft 2012-08-01. PDF 119 kB.

Ändr. 2 kap. 44 §; allmänna råd.

TSFS 2014:115

I kraft 2014-12-16. PDF 35 kB.

Ändr. 1 kap. 1, 2 och 9 §§ och bilaga 1.

TSFS 2016:86

I kraft 2016-09-18. PDF 187 kB.

Ändr. 1 kap. 7 §.

TSFS 2017:46

I kraft 2017-06-01. PDF 256 kB.

Ändr. 1 kap. 1, 2 och 9 §§; ny 1 kap. 1 a §.

TSFS 2018:76

I kraft 2018-10-07. PDF 219 kB.

Ändr. 1 kap. 1 a, 2 och 9 §§, rubriken närmast före 1 kap. 9 § samt bilaga 1.

TSFS 2019:137

I kraft 2020-01-01. PDF 745 kB.

Ändr. 1 kap. 9 §, 2 kap. 7, 9, 12, 14, 16, 17, 22 och 26 §§ och bilaga 2.