SJÖFS 2004:29 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

Ändringar

TSFS 2009:94

I kraft 2010-01-01. PDF 83 kB.

Upph. SJÖFS 2004:29.

Rättelser

TSFS 2009:94

PDF 84 kB.

Rättelsen avser andra stycket och innebär att hänvisningen har ändrats till TSFS 2009:93.