TSFS 2009:19
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar

Dessa föreskrifter avser däck som används på personbil, buss, lastbil och släpvagn som dras av bil. Fordon som är registrerade i utlandet får användas trots dessa föreskrifter om de uppfyller kraven i 44 kap. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Föreskrifterna omfattar även anordningar som skydd mot slirning (snökedjor eller motsvarande).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:19

I kraft 2009-04-29. PDF 41 kB

Ändringar

TSFS 2009:90

I kraft 2009-12-01. PDF 61 kB.

Ändr. 5, 8, 19, 23 och 27 §§.

TSFS 2012:131

I kraft 2013-01-01. PDF 50 kB.

Ändr. 7 §; allmänna råd.

TSFS 2019:44

I kraft 2019-06-01. PDF 381 kB.

Upph. 31 §; rubrikerna närmast före 18, 22 och 26 §§ utgår; ändr. beteckningar på 18–30 samt 32 och 33 §§ till 19–22, 24–27 och 29–35 §§; ändr. 1–3, 7 och 17 §§, de nya 19, 21, 24, 26, 29, 31 och 34 §§ samt rubriken närmast före 3 §; nya 18, 23 och 28 §§ samt rubrikerna närmast före 18, 23 och 28 §§; allmänna råd.