TSFS 2009:8
Transportstyrelsens föreskrifter om fartområdenas indelning

Dessa föreskrifter innehåller den geografiska indelningen som, utöver vad som följer av 1 kap. 3 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), gäller för fartområdena C–E.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:8

I kraft 2009-04-01. PDF 338 kB

Ändringar

TSFS 2019:104

I kraft 2019-12-21. PDF 1362 kB.

Ändr. 2 § och bilagan.