TSFS 2009:79
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev

Författningen upphävd 2016-08-01 genom TSFS 2016:76

Dessa föreskrifter ska tillämpas när certifikat för flygledarelev, certifikat för flygledare samt behörigheter och medicinskt intyg för detta certifikat ska utfärdas och förnyas.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:79

I kraft 2009-08-01. PDF 53 kB

Ändringar

TSFS 2012:8

I kraft 2012-03-01. PDF 31 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2013:19

I kraft 2013-04-08. PDF 38 kB.

Upph. 14 §; ändr. dels att 1–3, 5, 6, 8–10, 16, 17 och 19 §§.