TSFS 2009:75
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokala trafikföreskrifter m.m.

Författningen upphävd 2016-01-01 genom TSFS 2015:60

Dessa föreskrifter gäller lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 §, föreskrifter enligt 3 kap. 17 § första och andra stycket, 4 kap. 11 § och 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276) samt tillkännagivande av sådana föreskrifter.

Grundform

TSFS 2009:75

I kraft 2009-08-01. PDF 254 kB