VVFS 2005:105 Vägverkets föreskrifter om ansökan om utfärdande och förnyelse av körkort genom elektronisk överföring

Ändringar

TSFS 2009:71

I kraft 2009-08-01. PDF 17 kB.

Upph. VVFS 2005:105.