TSFS 2009:70
Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om utfärdande och förnyelse av körkort genom elektronisk överföring

Författningen upphävd 2014-02-01 genom TSFS 2013:114

Dessa föreskrifter gäller ansökan om utfärdande av körkort och om förnyelse av körkort genom elektronisk överföring enligt 3 kap. 15 § körkortsförordningen (1998:980).

Grundform

TSFS 2009:70

I kraft 2009-08-01. PDF 67 kB

Ändringar

TSFS 2010:53

I kraft 2010-04-01. PDF 17 kB.

Ordet "Vägverket" byts ut mot "Trafikverket" i 8 och 9 §§.

TSFS 2012:59

I kraft 2012-07-01. PDF 81 kB.

Upph. 5–9 §§; ändr. 4 §.

TSFS 2012:133

I kraft 2013-01-19. PDF 31 kB.

Ändr. 2 och 4 §§.