VVFS 2003:68 Vägverkets föreskrifter om körkortets utformning och innehåll

Ändringar

TSFS 2009:67

I kraft 2009-08-01. PDF 17 kB.

Upph. VVFS 2003:68.