TSFS 2009:66
Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll

Författningen upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:60

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om körkortets utformning och innehåll.

Grundform

TSFS 2009:66

I kraft 2009-08-01. PDF 159 kB

Ändringar

TSFS 2011:94

I kraft 2012-01-01. PDF 21 kB.

Ändr. bilaga 3.