TSFS 2009:58
Transportstyrelsens föreskrifter om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage

Författningen upphävd 2011-03-01 genom TSFS 2010:181

Grundform

TSFS 2009:58

I kraft 2009-08-01. PDF 40 kB