SJÖFS 2000:2 Sjöfartsverkets föreskrifter om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994)

Författningen upphävd 2010-01-01 genom TSFS 2009:103

Ändringar

TSFS 2009:54

I kraft 2009-07-21. PDF 147 kB.

Ändr. 4 §.

TSFS 2009:103

I kraft 2010-01-01. PDF 81 kB.

Upph. SJÖFS 2000:2.