TSFS 2009:39
Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Kronobergs län

Författningen upphävd 2010-05-15 genom TSFS 2010:108

Syftet med dessa föreskrifter är föreskriva om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Kronobergs län.

Grundform

TSFS 2009:39

I kraft 2009-07-01. PDF 71 kB