VVFS 2004:96 Vägverkets föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Kalmar län

Ändringar

TSFS 2009:38

I kraft 2009-07-01. PDF 17 kB.

Upph.VVFS 2004:96.