TSFS 2009:35
Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Dalarnas län

Författningen upphävd 2010-05-15 genom TSFS 2010:108

Syftet med dessa föreskrifter är föreskriva om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Dalarnas län.

Grundform

TSFS 2009:35

I kraft 2009-07-01. PDF 83 kB