TSFS 2009:33
Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Blekinge län

Författningen upphävd 2010-05-15 genom TSFS 2010:108

Syftet med dessa föreskrifter är föreskriva om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Blekinge län.

Grundform

TSFS 2009:33

I kraft 2009-07-01. PDF 203 kB