TSFS 2009:29
Transportstyrelsens föreskrifter om trafikverksamhet vid extraordinära förhållanden

Författningen upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2015:77

Dessa föreskrifter innehåller de undantag från Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) som får tillämpas i samband med extraordinära förhållanden, dvs. situationer där infrastrukturen fått omfattande skador vilka medför att skyddsformer för att utföra arbete i syfte att återställa infrastrukturen inte kan anordnas enligt Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) eller att spärrfärder inte kan framföras enligt de bestämmelserna.

Grundform

TSFS 2009:29

I kraft 2009-05-31. PDF 3066 kB