TSFS 2009:18
Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulator

Författningen upphävd 2017-11-01 genom TSFS 2017:84

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om de krav som ställs för ackreditering som kontrollorgan för hastighetsregulatorer samt hur kontroller och plomberingar av hastighetsregulatorer ska genomföras.

Grundform

TSFS 2009:18

I kraft 2009-04-29. PDF 56 kB