TSFS 2009:145
Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Värmlands län

Författningen upphävd 2010-05-15 genom TSFS 2010:108

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Värmlands län.

Grundform

TSFS 2009:145

I kraft 2010-02-01. PDF 33 kB