VVFS 2003:67 Vägverkets föreskrifter om utvidgad försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Ändringar

TSFS 2009:139

I kraft 2010-01-01. PDF 68 kB.

Utbyte i 4, 5, 7–9, 11, 13–17 §§ samt i bilaga 1, 2 och 3 av ordet ”länsstyrelsen” i olika böjningsformer mot ”Transportstyrelsen”

TSFS 2011:90

I kraft 2012-01-01. PDF 24 kB.

Upph. 3, 12 14 och 16 §§ samt bilaga 2 och 3; ändr. 2, 7 och 8 §§.