TSFS 2009:127
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för utfärdande av behörighetsbevis samt vissa certifikat och dispenser

Författningen upphävd 2011-01-01 genom TSFS 2010:185

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för utfärdande av behörighetsbevis m.m. inom sjöpersonalområdet.

Grundform

TSFS 2009:127

I kraft 2010-01-01. PDF 99 kB