TSFS 2009:125
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn

Författningen upphävd 2011-01-01 genom TSFS 2010:185

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för tillsyn inom sjöfartsområdet.

Grundform

TSFS 2009:125

I kraft 2010-01-01. PDF 124 kB