TSFS 2009:123
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lotsning

Författningen upphävd 2012-07-01 genom TSFS 2012:38

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser när ett fartyg på svenskt vatten har en skyldighet att anlita lots.

Grundform

TSFS 2009:123

I kraft 2010-01-01. PDF 1589 kB

Ändringar

TSFS 2010:17

I kraft 2010-04-01. PDF 82 kB.

Ändr. 4 kap. 1 §.

TSFS 2011:6

I kraft 2011-04-01. PDF 85 kB.

Ändr. 4 kap. 1 §.