SJÖFS 2006:1 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord

Ändringar

TSFS 2009:115

I kraft 2010-01-01. PDF 82 kB.

Upph. SJÖFS 2006:1.