TSFS 2009:49
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden)

Föreskriften innehåller bestämmelser som införlivar den internationella INF-koden(The International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships). Här regleras hur det material som omfattas av bestämmelserna (bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form) får transporteras till sjöss, inklusive regler om de fartyg som används. Reglerna omfattar flera områden, bl.a. stabilitet, brandskydd, styrning av temperatur i lastutrymmen, lastsäkring, skyddsutrustning, utbildning och beredskapsplaner.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:49

I kraft 2009-07-01. PDF 88 kB

Ändringar

TSFS 2009:110

I kraft 2010-01-01. PDF 163 kB.

Ändr. 2, 4, 10 och 11 §§.

TSFS 2010:176

I kraft 2011-01-01. PDF 97 kB.

Ändr. 15 §.

TSFS 2013:94

I kraft 2014-01-01. PDF 104 kB.

Ändr. 2 och 4 §§.

TSFS 2014:4

I kraft 2014-03-01. PDF 32 kB.

Ändr. 16 och 17 §§.

TSFS 2015:69

I kraft 2016-01-01. PDF 65 kB.

Ändr. 2 och 4 §§.

TSFS 2016:130

I kraft 2017-02-01. PDF 150 kB.

Ändr. 20 §.

TSFS 2019:5

I kraft 2019-03-01. PDF 122 kB.

Ändr. 16 och 17 §§.

TSFS 2024:11

I kraft 2024-05-01. PDF 150 kB.

Ändr. 15 §.