2009

150 författningar.
TSFS 2009:140
Vägtrafik
I kraft 2010-01-01
TSFS 2009:134
Vägtrafik
I kraft 2010-01-01 Upphävd 2011-04-01 genom TSFS 2011:8
TSFS 2009:129
Sjöfart , Avgifter
I kraft 2010-01-01 Upphävd 2011-01-01 genom TSFS 2010:185
TSFS 2009:125
Sjöfart , Avgifter
I kraft 2010-01-01 Upphävd 2011-01-01 genom TSFS 2010:185
TSFS 2009:123
Sjöfart , Lotsning
I kraft 2010-01-01 Upphävd 2012-07-01 genom TSFS 2012:38
TSFS 2009:119
Sjöfart , Arbetsmiljö
I kraft 2010-01-01 Upphävd 2019-08-01 genom TSFS 2019:56
TSFS 2009:111
Sjöfart , Skrov
I kraft 2010-01-01 Upphävd 2012-01-01 genom TSFS 2011:96
TSFS 2009:95
Sjöfart , Utrustning
I kraft 2010-01-01
TSFS 2009:91
Sjöfart , Transport av last
I kraft 2010-01-01 Upphävd 2014-01-01 genom TSFS 2013:106
TSFS 2009:88
Luftfart , GEN
I kraft 2009-12-01 Upphävd 2018-02-01 genom TSFS 2017:110
TSFS 2009:81
Luftfart , ANS
I kraft 2009-08-01 Upphävd 2016-08-01 genom TSFS 2016:78
TSFS 2009:79
Luftfart , PEL
I kraft 2009-08-01 Upphävd 2016-08-01 genom TSFS 2016:76
TSFS 2009:75
Vägtrafik
I kraft 2009-08-01 Upphävd 2016-01-01 genom TSFS 2015:60
TSFS 2009:68
Vägtrafik
I kraft 2009-08-01 Upphävd 2011-04-01 genom TSFS 2011:9
TSFS 2009:66
Vägtrafik
I kraft 2009-08-01 Upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:60
TSFS 2009:64
Vägtrafik
I kraft 2009-07-02 Upphävd 2024-04-19 genom TSFS 2024:16
TSFS 2009:63
Vägtrafik
I kraft 2009-07-02 Upphävd 2012-02-29 genom TSFS 2012:20
TSFS 2009:62
Vägtrafik
I kraft 2009-07-02 Upphävd 2024-04-19 genom TSFS 2024:17
TSFS 2009:52
Sjöfart , Utrustning
I kraft 2009-07-21 Upphävd 2016-09-18 genom TSFS 2016:81
TSFS 2009:44
Sjöfart , Sjötrafik
I kraft 2009-07-01
TSFS 2009:29
Järnväg
I kraft 2009-05-31 Upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2015:77
TSFS 2009:17
Vägtrafik
I kraft 2009-04-29 Upphävd 2020-01-01 genom TSFS 2019:127
TSFS 2009:13
Vägtrafik
I kraft 2009-10-01 Upphävd 2011-04-01 genom TSFS 2011:9
TSFS 2009:11
Luftfart , GEN
I kraft 2009-04-22 Upphävd 2015-02-16 genom TSFS 2015:1
TSFS 2009:10
Luftfart , GEN
I kraft 2009-03-01 Upphävd 2014-07-01 genom TSFS 2014:59
TSFS 2009:8
Sjöfart , Fartområden
I kraft 2009-04-01
TSFS 2009:3
Sjöfart , Bemanning
I kraft 2009-03-01 Upphävd 2012-01-01 genom TSFS 2011:117
TSFS 2009:2
Sjöfart , Tillsyn
I kraft 2009-03-01 Upphävd 2018-05-01 genom TSFS 2018:27