TSFS 2013:114
Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om körkort på elektronisk väg

Dessa föreskrifter gäller ansökan om utfärdande och förnyelse av svenskt körkort, ersättande av körkort från annat EES-land och utbyte av körkort från annat EES-land, Schweiz och Japan, när det sker genom ansökan på elektronisk väg enligt 3 kap. 15 § körkortsförordningen (1998:980).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2013:114

I kraft 2014-02-01. PDF 39 kB

Ändringar

TSFS 2021:64

I kraft 2021-09-15. PDF 99 kB.

Ändr. 1 §.