TSFS 2012:60
Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om körkortets utformning och innehåll.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:60

I kraft 2013-01-19. PDF 181 kB

Ändringar

TSFS 2012:134

I kraft 2013-01-19. PDF 104 kB.

Ändr. 5–7 §§ samt bilaga 1.

TSFS 2013:56

I kraft 2013-12-31. PDF 102 kB.

Ändr. bilagorna 2 och 3.

TSFS 2016:4

I kraft 2017-01-01. PDF 143 kB.

Ändr. 5 § samt bilagorna 2 och 3.

TSFS 2016:115

I kraft 2017-01-01. PDF 236 kB.

Ändr. bilaga 3.

TSFS 2020:34

I kraft 2020-07-01. PDF 292 kB.

Ändr. bilaga 2.