TSFS 2012:23
Transportstyrelsens tillkännagivande om att avtal om viss flaggstatstillsyn slutits med erkända organisationer

Författningen upphävd 2016-02-15 genom TSFS 2016:3

Transportstyrelsen tillkännager med vilka erkända organisationer avtal träffats och som ger dessa organisationer rätt att genomföra besiktningar för utfärdande och förnyande av de certifikat som anges i respektive avtal.

Grundform

TSFS 2012:23

I kraft 2012-03-28. PDF 99 kB