TSFS 2012:116
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Författningen upphävd 2014-01-01 genom TSFS 2013:71

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom sjöfartsområdet.

Grundform

TSFS 2012:116

I kraft 2013-01-01. PDF 317 kB