TSFS 2011:9
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser

Författningen upphävd 2012-07-01 genom TSFS 2012:41

Dessa föreskrifter omfattar bestämmelser om förarprov för körkort som avläggs vid Trafikverket, Försvarsmakten, gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Grundform

TSFS 2011:9

I kraft 2011-04-01. PDF 173 kB

Ändringar

TSFS 2011:53

I kraft 2011-06-01. PDF 94 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 7 §§, 4 kap. 4 §, 6 kap. 3 § och ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.