TSFS 2011:8
Transportstyrelsens föreskrifter om betalning av sanktionsavgift och överlastavgift

Författningen upphävd 2021-03-01 genom TSFS 2021:19

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om betalning av sanktionsavgift enligt förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter och förordningen (2004:865) om kör och vilotider samt färdskrivare, m.m., samt överlastavgift enligt lagen (1974:435) om överlastavgift.

Grundform

TSFS 2011:8

I kraft 2011-04-01. PDF 68 kB