TSFS 2009:41
Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Skåne län

Författningen upphävd 2010-05-15 genom TSFS 2010:108

Syftet med dessa föreskrifter är föreskriva om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Skåne län.

Grundform

TSFS 2009:41

I kraft 2009-07-01. PDF 39 kB

Ändringar

TSFS 2010:108

I kraft 2010-05-15. PDF 18 kB.

Upph. TSFS 2009:33, TSFS 2009:35, TSFS 2009:37, TSFS 2009:39, TSFS 2009:41, TSFS 2009:141, TSFS 2009:143 och TSFS 2009:145.