TSFS 2009:45
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prejning och visitering samt militära förhållanden som påverkar sjötrafiken

Syftet med föreskrifterna är att fastställa vad som gäller när en behörig svensk civil eller militär myndighet utnyttjar sin rätt att preja eller visitera ett fartyg och att fastställa bestämmelser för sjötrafiken som föranleds av militära förhållanden.

Grundform

TSFS 2009:45

I kraft 2009-07-01. PDF 120 kB