JvSFS 2008:9
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om trafiksäkerhetsinstruktion för tunnel-bana och spårväg

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om bedrivande av trafik och arbeten på spåret (trafiksäkerhetsinstruktion) för tunnelbana och spårväg.

Grundform

JvSFS 2008:9

I kraft 2009-05-31. PDF 243 kB

Ändringar

JvSFS 2008:29

I kraft 2009-01-01. PDF 177 kB.

Utbyte Järnvägsstyrelsen mot Transportstyrelsen.