LFS 2008:55
Föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd med anledning av bildandet av Transportstyrelsen

Utbyte av ordet Luftfartsstyrelsen i olika böjningsformer till Transportstyrelsen i motsvarande form.

Grundform

LFS 2008:55

I kraft 2009-01-01. PDF 19 kB