VVFS 2008:418
Vägverkets föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Överkalix och Piteå

Författningen upphävd 2012-10-01 genom VVFS 2008:418

Dessa föreskrifter anger vilka villkor som gäller för färd med långa och tunga fordonståg mellan Överkalix och Piteå.

Grundform

VVFS 2008:418

I kraft 2009-01-01. PDF 59 kB

Ändringar

TSFS 2011:108

I kraft 2011-12-16. PDF 17 kB.

Fortsatt giltighet t.o.m. 30 september 2012.