JvSFS 2008:13
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll m.m.

Författningen upphävd 2016-10-01 genom TSFS 2016:96

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om den kontroll av delsystem som utförs av ett anmält organ enligt 2 kap. 9 § järnvägslagen (2004:519) (EG-kontroll), EG-kontrollförklaring enligt 2 kap. 9 § järnvägslagen, samt innehållet i en EG-försäkran enligt 2 kap. 10 § järnvägslagen.

Grundform

JvSFS 2008:13

I kraft 2008-10-02. PDF 373 kB