TSFS 2019:51
Transportstyrelsens föreskrifter om övriga säkerhetsbestämmelser för rörelser med järnvägsfordon och för arbeten i järnvägsinfrastrukturen

Dessa föreskrifter ska tillämpas av infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag vid framtagandet av övriga säkerhetsbestämmelser enligt 2 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519).

Grundform

TSFS 2019:51

I kraft 2019-07-15. PDF 131 kB