LFS 2005:47
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om begränsning av buller från underljudsflygplan

Författningen upphävd 2023-05-01 genom TSFS 2023:3

Dessa föreskrifter gäller förutsättningar för att flygplan ska anses miljövärdiga.

Grundform

LFS 2005:47

I kraft 2006-01-01. PDF 31 kB